Help ons levens te redden

Artikel de Vierklank 05-12-2018

Stichting Hartslag De Bilt wil meer burgerhulpverleners

Uit een initiatief van de gemeente De Bilt is de Stichting Hartslag De Bilt nu ruim een jaar actief, met als doel om burgerhulpverleners te werven en te zorgen dat er meer reanimatieapparatuur beschikbaar komt; Indien een reanimatie binnen zes minuten wordt gestart is de overlevingskans groter.

Om dat te kunnen bereiken moet er binnen de gemeente De Bilt een dekkend netwerk van reanimatieapparatuur beschikbaar zijn, maar ook mensen die de levensreddende zorg kunnen bieden. ‘Dat is waar de Stichting Hartslag De Bilt zich voor beijvert’, aldus bestuursleden van de Stichting Hartslag De Bilt Lilian Beenen en Jan Pieter Stam. ‘In het geval van een hartstilstand is het belangrijk zo snel mogelijk, liefst binnen 6 minuten, te starten met reanimatie in de vorm van hartmassage en mond op mond beademing’, aldus Lilian Beenen.

AED

Daarnaast kan het nodig zijn om een schok toe te dienen om het hart weer op gang te krijgen. Dit kan met een AED, een automatische externe defibrillator. Dit is een apparaat waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt kan laten stoppen met fibrilleren, waardoor het opnieuw in een normaal ritme kan worden gebracht’. Er zijn inmiddels 20 AED’s beschikbaar binnen de gemeente. Maar dat aantal moet fors omhoog, evenals het aantal burgerhulpverleners. Jan Pieter Stam: ‘We hebben al met diverse instanties gesproken om de AED, die binnen een winkel of bedrijf hangt in een buitenkast aan een buitenmuur te hangen, zodat deze efficiënter kan worden ingezet indien noodzakelijk. Die afspraken maken we ook graag met particulieren, die een AED bezitten. Indien gewenst wil de Stichting de apparaten ook gaan beheren. We streven naar een optimale bereikbaarheid van AED’s 24 uur per dag´.

Crowdfunding

Om hun doelen te bereiken gaat Stichting Hartslag De Bilt twee voorlichtingsavonden organiseren. Op 23 januari in het HF Witte Centrum in De Bilt en op 6 februari in De Vierstee in Maartensdijk. Lilian Beenen: ‘We willen graag informatie geven over onze activiteiten. Daarnaast willen we ook mensen met ervaringen uit de praktijk aan het woord laten, zoals burgerhulpverleners, die gereanimeerd hebben, evenals mensen, die gereanimeerd zijn en ook familieleden. We willen de ervaringen van deze mensen graag heel breed delen. Ook buurten en wijken willen we graag bezoeken om voorlichting te geven en enthousiasme te kweken voor het aanschaffen van een AED. Er loopt momenteel een actie bij www.Buurtaed.nl. Middels crowdfunding binnen buurt of wijk en met sponsoring van 970 euro door de Hartstichting en Philips is voor een aantrekkelijk bedrag een AED te koop met een buitenkast en een onderhoudscontract van vijf jaar. Er zijn al wijken die dit gedaan hebben’.

Netwerk

Natuurlijk is een cursus reanimatie noodzakelijk. Deze cursus wordt zowel in Bilthoven als Maartensdijk gegeven. ‘Wanneer je aanvullend verzekerd bent zijn de kosten mogelijk via de ziektekostenverzekering te declareren’, aldus Jan Pieter Stam. ‘Je kunt je nu al aanmelden. Onze website www.hartslagdebilt.nl geeft de nodige informatie. We weten waar we het voor doen. Een dekkend netwerk van AED’s creëren in onze gemeente en voldoende mensen die hulp kunnen gaan bieden. Om er zeker van te zijn dat er snel hulp kan worden geboden worden er bij elke melding via 112 meerdere mensen opgeroepen om ofwel direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimeren of om een AED op te halen. Daarom zijn er zo veel mensen nodig. Lang niet iedereen is immers op het moment van een oproep beschikbaar’.

van: https://www.vierklank.nl/nieuws/algemeen/28696/stichting-hartslag-de-bilt-wil-meer-burgerhulpverleners

Share this story:
Bent u bereid mensen te helpen?
Meld u aan voor een cursus of wordt donateur van deze stichting. Er zijn ook nog meer manieren waardoor u levensbedreigende situaties het snelst kunt oplossen. Voor meer informatie, druk op de onderstaande knop

Doe mee