Help ons levens te redden

Aankondiging informatieavond

Begin 2019 worden een tweetal voorlichtingsavonden georganiseerd voor alle geïnteresseerden van de gemeente de Bilt, op 23 januari vanaf 19:45 in het HF Witte Centrum in de Bilt en op 13 februari vanaf 20:15 in de Vierstee in Maartensdijk. Op deze avonden willen we alle geïnteresseerden van de gemeente de Bilt informeren over de actuele stand van zaken betreffende de activiteiten van Hartslag de Bilt. Daarnaast willen we ook ervaringen uit de praktijk met elkaar delen. Mogelijk heeft u het afgelopen jaar inmiddels een of meer oproepen gehad en heeft u moeten reanimeren of heeft u een AED naar een slachtoffer gebracht. Een inzet bij een reanimatie kan een hele aangrijpende ervaring zijn. Hoe heeft u dat ervaren? Ons doel is om deze ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast willen we ook andere betrokkenen aan het woord laten komen: Mensen die zelf gereanimeerd zijn, familieleden van de gereanimeerde etc. Tenslotte is er aandacht voor lokale initiatieven om een AED in de buurt te regelen.

Share this story:
Bent u bereid mensen te helpen?
Meld u aan voor een cursus of wordt donateur van deze stichting. Er zijn ook nog meer manieren waardoor u levensbedreigende situaties het snelst kunt oplossen. Voor meer informatie, druk op de onderstaande knop

Doe mee