Help ons levens te redden

AED

Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Waar vind ik AED’s in de gemeente?

Op de pagina Beschikbare AED’s kun je op een plattegrond bekijken waar de aangemelde AED’s te vinden zijn.

Hoe meld ik mijn AED aan?

Bent u in het bezit van een AED en wilt u de AED inzetten voor de bewoners van Gemeente de Bilt, dan kunt u uw AED aanmelden via HartslagNu. NB u kunt alleen een AED aanmelden als u zelf in het bezit bent van een AED.

Moet ik mijn AED 24/7 beschikbaar stellen?

Nee. Als u uw AED aanmeld bij HartslagNu kunt u aangeven of u uw AED 24/7 of beperkter (bv alleen tijdens kantooruren) beschikbaar wilt stellen. Het is natuurlijk het mooist als u uw AED 24/7 beschikbaar stelt. Dit betekent dat uw AED gedurende 7 dagen per week 24 u per dag inzetbaar is bij reanimaties door burgerhulpverleners in de Bilt.

Draai ik op voor de kosten als mijn AED gebruikt is?

Nee. Sinds 1 januari 2018 kan u als eigenaar van een AED de kosten voor het weer gebruiksklaar maken rechtstreeks indienen bij de ambulancedienst. De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED ten behoeve van een reanimatie (vervangen van elektrodenpads, uitlezen van de AED, gebruiksklaar maken van de AED). Reguliere, eventueel terugkerende, kosten zoals de vervanging van de batterij vallen buiten de vergoeding.

Burgerhulpverlener

Hoe word ik burgerhulpverlener?

Om burgerhulpverlener te worden, moet u met succes een reanimatiecursus (BLS/AED) hebben gevolgd.
Meer informatie over reanimatie trainingen vindt u HIER.

Hoe kan ik mij aanmelden als burgerhulpverlener?

Als u in het bezit bent van een geldig reanimatiebewijs, kunt u zich bij HartslagNu.nl aanmelden als burgerhulpverlener.

Waar kan ik terecht voor nazorg?

Het reanimeren van een slachtoffer kan voor een hulpverlener een heel ingrijpende gebeurtenis zijn. Direct na de reanimatie kunnen twijfels ontstaan, gevoelens van machteloosheid, frustraties of een leeg gevoel. Hulpverleners kunnen met veel vragen of onduidelijkheden en negatieve gevoelens blijven zitten.
Ook als de reanimatie al een poosje achter de rug is kunnen klachten opspelen: Prikkelbaarheid, concentratiestoornissen of slaapproblemen.
Het is heel belangrijk om deze klachten niet te negeren en geen negatieve gevoelens op te kroppen.
Vaak helpt het om met familie of vrienden over de gebeurtenis te praten.
Soms is het nodig om gebruik te maken van professionele hulp.
Instanties die u hiervoor kunt benaderen zijn:

Ben ik verplicht om hulp te verlenen als ik een oproep krijg?

Nee. Het gaat om een vrijwillig systeem. Je geeft alleen gehoor aan een oproep als je daartoe in staat bent. Mocht je om welke reden dan ook op een moment geen hulp willen of kunnen verlenen (bv door ziekte, de zorg voor kleine kinderen, of je hebt alcohol gedronken) dan hoef je niet op de oproep te reageren. Je bepaalt dus steeds zelf of je in staat bent om tijdens een oproep hulp te verlenen. Als het echter mogelijk is, hopen we dat je wel aan de oproep gehoor geeft: Het leven van een medemens kan hiervan afhangen.

Hoe werkt een alarmering?

Bij een melding van een mogelijke circulatiestilstand bij 1-1-2, stuurt de Meldkamer Ambulancezorg altijd twee ambulances naar het slachtoffer en wordt HartslagNu geactiveerd. Via HartslagNu wordt een oproep verstuurd naar maximaal 30 burgerhulpverleners in de omgeving van het slachtoffer. Deze burgerhulpverleners ontvangen de oproep via de HartslagNu app op de smartphone of via een sms. Via de app of sms krijg je te horen of je rechtstreeks naar het slachtoffer moet gaan of dat je eerst een AED moet ophalen.

Overig

Hoe kan ik Stichting Hartslag de Bilt steunen?

Wij zijn geheel afhankelijk van subsidies, fondsen, sponsoren en donaties.
U kunt ons steunen door uw bijdrage te storten op rekeningnummer NL08RABO 0322 8834 23 t.n.v. Stichting Hartslag De Bilt.
Indien u als sponsor jaarlijks een bedrag beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met het secretariaat.

Bent u bereid mensen te helpen?
Meld u aan voor een cursus of wordt donateur van deze stichting. Er zijn ook nog meer manieren waardoor u levensbedreigende situaties het snelst kunt oplossen. Voor meer informatie, druk op de onderstaande knop

Doe mee