Help ons levens te redden

Naam van de instelling

Stichting Hartslag De Bilt

RSIN/fiscaal nummer

857779631

Kamer van Koophandel Utrecht

69199736

Doelstelling Hartslag De Bilt

Stichting Hartslag De Bilt wil binnen de gemeente De Bilt bij een hartstilstand burgerhulpverleners van HartslagNu in staat stellen zo snel mogelijk (binnen 6 minuten) te beginnen met reanimeren, een AED in te zetten en de reanimatie voort te zetten totdat het slachtoffer overgedragen kan worden aan professionele hulpverleners.

Hoofdlijnen beleidsplan

Zorgdragen voor een dekkend netwerk van AED’s en vrijwilligers in de hele gemeente de Bilt.

  • Burgerhulpverleners werven
  • Burgerhulpverleners opleiden
  • Een netwerk van AED’s op bouwen en in stand houden
  • Nazorg voor burgerhulpverleners regelen
  • Andere activiteiten organiseren die bovenstaande doelen ondersteunen en aanvullen

Dagelijks bestuur

  • Ed Schaefers, voorzitter
  • Jan Pieter Stam, penningmeester
  • Pein Verberne, secretaris

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken onbezoldigd.

Jaarrekeningen/Jaarverslagen

Jaarrekening/Jaarverslag 2021

Jaarrekening/Jaarverslag 2020

Jaarrekening/Jaarverslag 2019

Jaarrekening/Jaarverslag 2017/2018

Bent u bereid mensen te helpen?
Meld u aan voor een cursus of wordt donateur van deze stichting. Er zijn ook nog meer manieren waardoor u levensbedreigende situaties het snelst kunt oplossen. Voor meer informatie, druk op de onderstaande knop

Doe mee