Help ons levens te redden

Bredere dekkingsgraad AED’s in Bilthoven-Noord

Persbericht:

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord (BBN) zet zich samen met Stichting Hartslag De Bilt in om de wijk te voorzien van voldoende AED-apparaten zodat voor iedereen een apparaat binnen 500 meter bereikbaar is. Voor een dekkend netwerk in Bilthoven Noord zijn er 6 extra AED-apparaten nodig, deze worden gemonteerd in een kast aan de buitenkant aan de gevel van een woonhuis of bedrijf. Er zijn hiervoor 6 locaties in kaart gebracht en aldaar ook personen/ bedrijven bereid gevonden om de AED-apparaten te laten plaatsen.

AED’s zijn draagbare apparaten die het hartritme weer kunnen herstellen bij een hartstilstand. Jaarlijks worden ongeveer 17.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand gevolg van een hartritmestoornis of hartinfarct. De meeste gevallen, ongeveer 84%, vinden plaats in of rondom het huis.

Die eerste minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Dat zijn ook de minuten waarin professionele hulpverleners vaak nog onderweg zijn. Er zijn al veel buurtgenoten die kunnen reanimeren, maar het zou fantastisch zijn dat er dan ook voldoende AED‘s beschikbaar zijn om daadwerkelijk echt het verschil te kunnen maken.

Het doel is om € 10.000,- op te halen, hiermee kunnen AED’s aangeschaft worden, deze worden ophangen en 5 jaar onderhouden. Er is een pilot gestart om één AED via crowdfunding te financieren. Na een succesvolle crowdfunding zullen ook de ander 5 locaties op deze manier aan de beurt komen. Daarna wordt er gewerkt aan een breed hulpverleningsnetwerk.

DONEREN KAN VIA:

https://bilthovennoord.nl/aed 

Of u kunt geld overmaken naar Stichting Hartslag de Bilt (O.V.V. AED Bilthoven-Noord) en gebruik maken van de ANBI status.

Rekening: NL08RABO 0322 8834 23 | t.n.v. Stichting Hartslag De Bilt. | O.V.V. AED Bilthoven-Noord

Share this story:
Bent u bereid mensen te helpen?
Meld u aan voor een cursus of wordt donateur van deze stichting. Er zijn ook nog meer manieren waardoor u levensbedreigende situaties het snelst kunt oplossen. Voor meer informatie, druk op de onderstaande knop

Doe mee