Help ons levens te redden

Over ons

Stichting Hartslag De Bilt is opgericht d.d. 14 juli 2017.

Bestuur

 • Ed Schaefers, voorzitter
 • Jan Berendsen, penningmeester
 • Rosanne Mulders, secretaris

Raad van Advies

 • Lilian Beenen
 • Philip Vos

Raad van Toezicht

 • Gerrit Boonzaaijer
 • Ralph Jacobs
 • Vacature

Visie

Het vergroten van de overlevingskans en het behoud van de kwaliteit van leven na een hartstilstand door de inzet van getrainde burgerhulpverleners en AED’s.

Missie

Stichting Hartslag De Bilt wil binnen de gemeente De Bilt bij een hartstilstand burgerhulpverleners van HartslagNu in staat stellen zo snel mogelijk (binnen 6 minuten) te beginnen met reanimeren, een AED in te zetten en de reanimatie voort te zetten totdat het slachtoffer overgedragen kan worden aan professionele hulpverleners.

Door:

 • Burgerhulpverleners te werven
 • Burgerhulpverleners op te leiden
 • Een netwerk van AED’s op te bouwen en in stand te houden
 • Nazorg voor burgerhulpverleners te regelen
 • Andere activiteiten te organiseren die bovenstaande doelen ondersteunen en aanvullen

De stichting financiert de activiteiten door fondsen te werven en door bijdragen in natura. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur en de vrijwilligers zetten zich belangeloos voor de stichting in.

Bent u bereid mensen te helpen?
Meld u aan voor een cursus of wordt donateur van deze stichting. Er zijn ook nog meer manieren waardoor u levensbedreigende situaties het snelst kunt oplossen. Voor meer informatie, druk op de onderstaande knop

Doe mee